Tell a Friend

  • captcha

دکتر پروانه منصوری پس از اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی در سال 1373 از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1381 با تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بابل فارغ التحصیل گردیدند.
دکتر پروانه منصوری متخصص جراحی عمومی در تهران با بیش از 17 سال سابقه تخصصی به فعالیت پزشکی مشغول می باشند و خدمات درمانی به بیماران ارائه می نمایند. برخی از خدمات درمانی که توسط دکتر پروانه منصوری ارائه می گردد شامل انواع جراحی های زیبایی مانند جراحی زیبایی پلک، جراحی زیبایی گوش، لیپوساکشن چانه و گردن، جراحی زیبایی بازو، جراحی زیبایی شکم، لیپوساکشن و لیزر لیپولیز بدن،